زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اصول طراحی SOLID در #C (قسمت آخر)

زمان مطالعه: 4 دقیقه

اصول طراحی SOLID در #C (قسمت چهارم)

زمان مطالعه: 3 دقیقه

اصول طراحی SOLID در #C (قسمت سوم)

زمان مطالعه: 4 دقیقه

اصول طراحی SOLID در #C (قسمت دوم)

زمان مطالعه: 3 دقیقه

اصول طراحی SOLID در #C (قسمت اول)

زمان مطالعه: 4 دقیقه

بررسی عمیق string در سی شارپ

زمان مطالعه: 7 دقیقه

کاربرد negative margins در css و نحوه استفاده از آن

زمان مطالعه: 4 دقیقه

مقدماتی بر کلاس ها در #C

زمان مطالعه: 6 دقیقه

ریاضیات در بازی ها (فیثاغورس و مثلثات) – جلسه چهارم

زمان مطالعه: 3 دقیقه

ریاضیات در بازی ها (فیزیک و متغیرها) – جلسه سوم

زمان مطالعه: 3 دقیقه
Print Friendly, PDF & Email